KOREPETYCJE

 Matematyka – korepetycje dla każdego ucznia.

 

Korepetyjce dla każdego ucznia (od szkoły podstawowej, gimnazjum aż po studia wyższe). Chcesz nadrobić zaległości z matematyki, przygotować się do sprawdzianu lub zaliczenia, przygotować się z bieżącej lekcji, przygotować się do matury, poprawić swoją wiedzę z matematyki lub pogłębić zainteresowanie tym przedmiotem? Zapraszamy na lekcje w miłej i bezstresowej atmosferze.

Cechą charakterystyczna naszych korepetycji z matematyki jest bardzo indywidualne podejście do każdego ucznia. W zależności od umiejętności matematycznych ucznia, poziomu intelektualnego, nastawienia, celu jaki chce osiągnąć, nauczyciel starannie dobiera tempo, język i metodę przekazywania zagadnień matematycznych. Lekcje prowadzone są przez doświadczonego nauczyciela.

Korepetytor to osobisty doradca, który pokazuje uczniowi jak dużo już umie, ale również jakie zagadnienia musi jeszcze dopracować lub dopiero poznać. Korepetytor wytycza drogę postępowania, dobiera sposób i kolejność zagadnień, które musi zrealizować z uczniem, dobiera zadania, aby uczeń w łatwy sposób utrwalił zdobytą wiedzę. Będzie on motywował i zachęcał ucznia do pokonywania wszelkich trudności, analizowania, wyciągania wniosków, szukania analogii.

Osoby przygotowujące się do różnych egzaminów państwowych z matematyki (egzamin gimnazjalny, matura na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) przechodzą wstępną analizę wiedzy i umiejętności matematycznych i opracowywany jest dla nich indywidualny harmonogram postępowania uwzględniający możliwości ucznia, czas do egzaminu i uwzględniający to, co uczeń chce osiągnąć. Materiały potrzebne do nauki dostępne są dla każdego ucznia w cenie zajęć.

Mówi się często, że najważniejszym egzaminem w życiu jest matura. Matematyka, jak wiadomo, jest teraz przedmiotem obowiązkowym do zdania, co niektórych wprost przeraża. Z nami nie będziesz się bał i śmiało podejdziesz do tego wyzwania, co z kolei zaowocuje świetnym wynikiem!

Dla nas nie ma przypadków beznadziejnych!!! Matematyka – lekcje, zadania domowe,sprawdziany nie muszą być koszmarem.:)

 

Cena zajęć:

 • Zajęcia indywidualne: 50zł;
 • Zajęcia w grupie 2-3 osobowej: 35zł dla jednej osoby.


 Matematyka – korepetycje dla studentów.

 

Jeśli jesteś studentem, chcesz nadrobić zaległości z matematyki ze szkoły średniej, przygotować się do zajęć, kolokwium, zaliczenia, egzaminu, zapraszam na zajęcia w miłej i przyjaznej atmosferze. Tłumaczymy prostym i zrozumiałym językiem nawet najbardziej zawiłe zagadnienia matematyki wyższej.

 

Pomagamy z zakresu:

 • nadrabianie zaległości z poprzednich etapów edukacji;
 • logika i zbiory;
 • relacje i funkcje;
 • liczby zespolone;
 • granice ciągów i funkcji;
 • szeregi liczbowe;
 • ciągłość funkcji;
 • pochodne rzędu pierwszego i wyższych rzędów;
 • badanie przebiegu zmienności funkcji;
 • macierze, wyznaczniki, równania liniowe;
 • całki nieoznaczone i oznaczone;
 • pochodne funkcji dwu lub więcej zmiennych;
 • ekstrema funkcji wielu zmiennych;
 • funkcje uwikłane i ich ekstrema;
 • równanie różniczkowe.

Jeśli interesują Cię zajęcia z innych zagadnień matematyki wyższej – zadzwoń.

 

Cena zajęć:

 • Zajęcia indywidualne: 50zł;
 • Zajęcia w grupie 2-3 osobowej: 35zł dla jednej osoby