KURSY MATURALNE

Kursy maturalne z matematyki w Krakowie. Dlaczego my?

 

 • Praca w małych grupach.

Uczymy się w grupach max. 3 osobowych. Mimo pracy w grupie dbamy o to, aby zachować indywidualne podejście do każdego ucznia. Uczeń na zjęciach ma poczucie komfortu i pozwala mu to pokonywać barierę wstydu i nieśmiałości, nie boi się zadawać pytań prowadzącemu zajęcia. Uczymy się razem, razem pokonujemy problemy i odkrywamy tajniki matematyki.

 • Program nauczania.

Wszystkie kursy prowadzone są wedle precyzyjnie opracowanego programu nauczania. Program ten powstał w oparciu o wymagania Ministerstwa Edukcji Narodowej, a także jest wynikiem wielu lat doświadczeń w pracy z uczniami przygotowującymi się do rożnych egzaminów państwowych. Materiały w postaci autorskich zestawów zadań oraz arkusze maturalne są dostępne dla każdego ucznia w cenie lekcji.

 • Kontrola efektów pracy.

Wyznaczony plan działania jest konsekwentnie realizowany. Zwracamy uwagę na sprawdzanie i systematyczne utrwalanie efektów nauki. Uczeń w trakcie kursu rozwiązuje wiele sprawdzających zadań, o różnym stopniu trudności i jest informowany o efektach nauki jak i brakach wiedzy, które wspólnie z nauczycielem starają sie nadrobić. Każdy kurs kończy się rozwiązaniem kilku próbnych arkuszy maturalnych z matematyki. 

 • Konkurencyjne ceny.

Pomimo nowoczesnych form prowadzenia zajęć ceny usług pozostają na stałym, stabilnym poziomie. Ceny nie są podnoszone w trakcie trwania roku szkolnego, nawet istnieją formy obniżenia kosztów niektórych usług.

​​

 


Całoroczny kurs maturalny z matematyki

"MATURA na 100%" – poziom podstawowy

 

Kurs "MATURA na 100%" przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać bardzo wysoki wynik na obowiązkowej maturze z matematyki. Gwarantuje optymalne tempo zajęć – spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po 1,5 h zegarowej – co daje 7 miesięcy systematycznej pracy. Systematyczne ćwiczenia pozwalają na przyswojenie materiału wynikającego z podstawy programowej na wysokim poziomie efektywności.

 • Kursy rozpoczynają się 3 października i trwa do 29 kwietnia.

 • Pełny kurs obejmuje 63 h zegarowych  (42 spotkania) i jest podzielony na 11 modułów tematycznych:

 1. Liczby rzeczywiste – 4,5h;

 2. Zbiory, przedziały liczbowe i wyrażenia algebraiczne – 4,5h;

 3. Równania i nierówności – 4,5h;

 4. Własności funkcji i funkcja liniowa – 4,5h;

 5. Funkcja kwadratowa – 4,5h;

 6. Funkcja wymierna i wykładnicza – 4,5h;

 7. Funkcje trygonometryczne – 4,5h;

 8. Ciągi liczbowe – 3h;

 9. Geometria analityczna i planimetria – 6,5h;

 10. Stereometria – 4,5h;

 11. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka – 4,5h;

Pozostały czas kursu (ostatnie 13h) przeznaczony jest na usystematyzowanie zdobytej wiedzy, rozwiązywanie arkuszy maturalnych i typowych zadań występujących na egzaminie maturalnym z matematyki. Czas realizacji każdego z modułów tematycznych może ulec wydłużeniu lub skróceniu na życzenie uczniów.

 • ​Zajęcia odbywają się w grupach max. 3 osobowych, co gwarantuje zachowanie indywidualnego podejścia, możliwość sprawnej weryfikacji przez nauczyciela poziomu zrozumienia materiału.
 • Kameralna atmosfera w takiej grupie daje poczucie komfortu osobie uczącej się i pozwala pokonać barierę wstydu i nieśmiałości.

 • Pracujemy razem, czyli razem radzimy sobie z wynikającym problemem, razem odkrywamy i dochodzimy do pozytywnego rezultatu naszych zmagań z matematyką.

 • Wszystkie materiały dydaktyczne (arkusze, zestawy zadań) potrzebne do nauki są dostępne dla uczestników w cenie kursu.

 • Cena całego kursu: 1890zł ( 30 zł za 60 min ). Możliwość opłaty w 7 równych, miesięcznych ratach po 270 zł. Wpłacającym za cały kurs przysługuje 10% zniżki.

 • Przewidziane terminy spotkań: rozpoczęcie kursu 3.10.2016r, kolejne spotkania odbywać się będą w poniedziałki i soboty – oczywiście dni spotkań konsultowane będą z uczniami i mogą ulec zmianie.

 

UWAGA!!! Kurs zostaje otwarty w przypadku zebrania całej grupy. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub przez formularz kontaktowy.

 

 


Kurs  “Matura poprawkowa”

 

Zapraszam wszystkie osoby, którym nie udało się zdać obowiązkowej matury z matematyki na poziomie podstawowym na intensywny kurs wakacyjny.

 • Kursy rozpoczynają się 15 lipca i trwają do 23 sierpnia. Obejmuje 12 spotkań po 2h zegarowe.

 • Zajęcia odbywają się w grupach max. 3 osobowych.

 • Program kursu przygotowany został w prosty i przystępny sposób, aby każdy uczeń, niekoniecznie taki, który umie i rozumie matematykę, miał szansę na opanowanie wszystkich niezbędnych zagadnień, aby w sierpniu otrzymać pozytywny wynik z matury poprawkowej.

 • Na naszych zajęciach nauczysz się tylko takich zagadnień, abyś bez obaw przystąpił do poprawki w sierpniu i osiągnął sukces.

 

Pamiętaj! Każde niepowodzenie można przekuć w sukces. 

W cenę kursu wliczone są wszystkie niezbędne materiały (arkusze, zestawy zadań) potrzebne do efektywnego przygotowania się do matury poprawkowej.

UWAGA!!! Kurs zostaje otwarty w przypadku zebrania całej grupy. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub przez formularz kontaktowy.

Zapraszam.